Důchodové pojištění v roce 2019

 

Program

 

Připomenutí posledních změn přijatých v oblasti důchodového pojištění

 • okruh pojištěných osob podle právního stavu účinného v roce 2019,
 • druhy důchodů a jejich výše,
 • vzorový příklad výpočtu důchodu do 31. 12. 2018 a od 1. 1. 2019, pravidla valorizace důchodů v roce 2019 (změny provedené zákonem č. 191/2018 Sb. a nařízením vlády č. 213/2018 Sb.),
 • možnosti zvyšování starobního důchodu při jeho pobírání.

 

Připomenutí tzv. technické novely předpisů o důchodovém pojištění (zákon č. 259/2017 Sb.).


Tzv. „předdůchod“ poskytovaný ze systému doplňkového penzijního spoření.

 

Úkoly zaměstnavatelů v důchodovém pojištění podle právního stavu účinného v roce 2019

 

 • příklady vyplňování ELDP – ELDP zaměstnanců pobírajících nově zavedené dávky nemocenského pojištění – „otcovská“ a dlouhodobé ošetřovné,
 • součinnost zaměstnavatelů při vybavování žádostí o důchod nebo o zvýšení důchodu, možnost upřednostnění vyloučené doby před příjmem,
 • evidenční a archivační povinnost,
 • ohlašovací povinnost při zaměstnávání předčasných starobních důchodců,
 • zásady prokazování dob zaměstnání nezaznamenaných v evidenci ČSSZ,
 • nejčastěji zjišťované nedostatky v plnění povinností zaměstnavatelů,
 • využívané tiskopisy a jejich řádné vyplnění
 • důsledky porušení povinností zaměstnavatele na úseku důchodového pojištění (připomenutí nové úpravy správního trestátní).

 

Další aktuality, připravované změny

 

Diskuze

 

Cena kurzu


 • 1.995,- Kč + DPH / 1 účastník z jedné společnosti na jednom kurzu
 • Platba zálohovou fakturou před konáním kurzu nebo v hotovosti před zahájením kurzu.

 

Cena obsahuje


 • Přípravu a realizaci výuky
 • Podpůrné výukové materiály
 • Vydání osvědčení o absolvování kurzu
 • Stravování a pitný režim účastníků po dobu konání školení v rozsahu:
 • Teplé a studené nápoje po celý den (káva, čaj, nealkoholické nápoje)
 • Občerstvení

 

Časový harmonogram


 • 9:00 - 13:00h
 • Školení je koncipováno jako jednodenní
 • Termíny realizace: 28. února 2019

 


Objednávka kurzu - Důchodové pojištění v roce 2019

Závazná objednávka kurzu

*Název společnosti (dle OŘ)

*Fakturační údaje (sídlo společnosti dle OŘ)

*Kontaktní osoba (příjmení a jméno)

*E-mail

Telefon

Počet účastníků (vyberte ze seznamu)

*Jména účastníků

*Forma úhrady kurzu (vyberte ze seznamu)

*Vybraný termín (vyberte ze seznamu)

Poznámka

*opište kód
kod

položky označené * jsou povinné

CzechoEduca s.r.o. (2019) všechna práva vyhrazena