Důchodové pojištění pro začínající mzdové účetní

 

Víte, že bez aktivní součinnosti zaměstnavatelů se při provádění důchodového pojištění nelze obejít?

Víte, že při porušení povinnosti v důchodovém pojištění může být zaměstnavateli uložena pokuta až do výše 500 000 Kč?

 

Kurz je určen personalistům a mzdovým účetním (především začínajícím), příp. dalším zájemcům, u nichž se pro výkon profese předpokládá základní znalost předpisů o důchodovém pojištění.

 

Po absolvování kurzu

 

 • získáte základní přehled o systému důchodového pojištění a vyplácených dávkách,
 • budete schopni samostatně zvládat plnění základních povinností zaměstnavatele na tomto úseku a vyvarovat se případných pochybení.

 

Obsah programu

 

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

 

 • Způsobilost v právních vztazích důchodového pojištění.
 • Doby pojištění, náhradní doby pojištění, dobrovolná účast na pojištění.
 • Druhy důchodů a jejich výše v právních podmínkách roku 2019.
 • Vzorový příklad výpočtu důchodu v období od 1.1.2019.
 • Souběh důchodu s příjmem z výdělečné činnosti, nárok na zvýšení podle pravidel roku 2018.
 • Stručně k tzv. velké důchodové reformě - koncepce reformy, osud tzv. II. důchodového pilíře a doplňkové penzijní spoření (tzv. III. pilíř) a jeho vliv na nároky ze systému důchodového pojištění (I. pilíř), tzv. předdůchody.

 

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

 

 • Orgány sociálního zabezpečení a jejich působnost.
 • Úkoly zaměstnavatelů v důchodovém pojištění – podle účinného právního stavu.
 • Vedení podkladové evidence, archivační povinnost.
 • Ohlašovací povinnost zaměstnavatele při zaměstnávání předčasných starobních důchodců.
 • Řízení o přiznání důchodu
 • nezbytná součinnost zaměstnavatelů,
 • prokazování chybějících dob pojištění.
 • Používané tiskopisy a jejich vzorové vyplnění.
 • Sankce za neplnění úkolů zaměstnavatelů a možné opravné prostředky.
 • Základní zásady platné pro vyplňování tiskopisu ELDP (úvodní výklad).

 

Cena kurzu

 

 • 3.950,- Kč + DPH / 1 účastník z jedné společnosti na jednom kurzu
 • Platba zálohovou fakturou před konáním kurzu nebo v hotovosti před zahájením kurzu.

 

Cena obsahuje

 

 • Přípravu a realizaci výuky
 • Podpůrné výukové materiály
 • Vydání osvědčení o absolvování kurzu
 • Stravování a pitný režim účastníků po dobu konání školení v rozsahu:
  • Teplé a studené nápoje po celý den (káva, čaj, nealkoholické nápoje)
  • Občerstvení

 

Časový harmonogram

 

 • 9:00 - 13:00h
 • Školení je koncipováno jako jednodenní
 • Termíny realizace: 4. dubna 2019

 

 


Objednávka kurzu - Důchodové pojištění pro začínající mzdové účetní

Závazná objednávka kurzu

*Název společnosti (dle OŘ)

*Fakturační údaje (sídlo společnosti dle OŘ)

*Kontaktní osoba (příjmení a jméno)

*E-mail

*Telefon

*Počet účastníků (vyberte ze seznamu)

*Jména účastníků

*Forma úhrady kurzu (vyberte ze seznamu)

*Vybraný termín (vyberte ze seznamu)

Poznámka

*opište kód
kod

položky označené * jsou povinné

CzechoEduca s.r.o. (2019) všechna práva vyhrazena