VZDĚLÁVÁNÍ S CzechoEducou

Současná doba vyžaduje, aby se společnost starala o rozvoj a další vzdělávání svých zaměstnanců. Investice do tréninků a vzdělávání by se měly vracet v podobě zvýšené produktivity práce, využití nových znalostí a větší motivace zaměstnanců spolupracovat na inovacích, které jsou tolik potřebné v rychle se měnícím podnikatelském světě.

Nabízíme vám

 • Komplexní, systematické a cílené vzdělávání
 • Individuální řešení Vašich vzdělávacích potřeb při přípravě i v průběhu vzdělávání
 • Rychlý posun v rozvoji Vašich zaměstnanců
 • Zvýšení motivace lidí dále se vzdělávat a rozvíjet
 • Zlepšení vzájemné spolupráce Vašich zaměstnanců
 • Zvýšení loajality Vašich zaměstnanců k firmě a zlepšení firemní kultury

Připravíme pro vás

 • Analýzy vzdělávacích potřeb
 • assesment centre
 • Personální a sociální audit
 • Plány vzdělávání
 • Individuální plány rozvoje
 • Dlouhodobé programy
 • Jednorázové výcviky, kurzy a semináře
 • Workshopy
 • Individuální i skupinové konzultace
 • Koučování
 • Teambuildingové a outdoorové programy

Oslovte nás

 • Pomůžeme zjistit potřeby vzdělávání Vašich zaměstnanců
 • Zpracujeme po konzultacích s Vámi a na základě stanovených cílů návrh vzdělávání vč. programu, doporučení lektorů a cenové nabídky
 • Proškolíme Vaše zaměstnance podle potřeb v sídle Vaší společnosti, v našich učebnách v Praze nebo internátní formou ve vybraném zařízení
 • Vyhodnotíme průběh programu vzdělávání a poskytneme zpětnou vazbu
 • Doporučíme Vám další programy a navrhneme plán dalšího vzdělávání