FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Důvody pro firemní vzdělávání

Firemní svět se neustále vyvíjí a mění, na trh přicházejí nové a nové technologie. Firma, která chce udržet krok a být konkurenceschopná, musí vzdělávat své zaměstnance. Bez kvalitních lidských zdrojů by žádný podnik nemohl dlouhodobě fungovat a vytvářet zisk.

Firmy tedy mají zájem o kvalifikované pracovníky, protože jejich kvalifikace, znalosti, vědomosti a vzdělání slouží nejen jako kvalitní výrobní síla, ale jsou i předpokladem existence podniku a jeho konkurenceschopnosti na trhu. Proto je neustálé firemní vzdělávání tak důležité, i když je poměrně finančně náročné.

Člověk si nevystačí pouze se školskou přípravou na povolání. Neustálé vzdělávání je zkrátka nezbytností. Soudobá společnost prostě vyžaduje celoživotní proces vzdělávání, rozvoje a formulaci pracovních schopností. V tomto případě mluvíme o vzdělávání celoživotním a na celoživotní vzdělávání jako takové by mělo být pohlíženo jako investici, která se do budoucna společnosti určitě vyplatí.

Cíle firemního vzdělávání

Důležité pro celé firemní vzdělávání je uvědomit si jeho cíle, neboli kam daná firma vzděláváním svých zaměstnanců směřuje. Cílem personálního řízení je neustálá péče o lidské zdroje. Personalista je ve velké míře zodpovědný za podněcování růstu všech složek osobnosti, které jsou pro danou firmu nejdůležitější.

  • Doplnění a prohloubení vědomostí
  • Zlepšení schopností a dovedností efektivně komunikovat
  • Dovednosti pohotově se rozhodovat
  • Zdokonalení profesních návyků

Požadované parametry cílů vzdělávání

  • Specifičnost – vztah k určité konkrétní činnosti v čase,kvalitě a množství;
  • Měřitelnost – možnost změřit kvalitu i kvantitu v množství a čase;
  • Akceptovatelnost – přijetí cíle od všech, kteří jej budou naplňovat, a soulad se vzdělávacími potřebami; reálnost – cíl musí být dosažitelný;
  • Termínovanost – splnění cílů i jednotlivých etap v daném, potřebném čase.
  • Zvýšení výkonu stálých pracovníků
  • Rozvoj schopnosti být co nejdříve a s co nejmenšími náklady schopen vykonávat novou práci u čerstvě přijatých pracovníků.