Grafologie pro HR

 

Základní myšlenka

 

Grafologie je ve své podstatě psychologie písma. Je to „umění“ vyvozovat z analýzy ručně psaného písma a kreseb celou strukturu osobnosti, a to jak dítěte, tak dospělého člověka. Rukopis říká mnohé o potencionálu, chování, schopnostech či nedostatcích pisatele. Odhaluje nám jeho způsob myšlení, poměr k realitě či fantazii, jeho vztahy k sobě i okolí, na co si dát větší či menší pozor jak u sebe, tak u druhých.


Znalosti z grafologie využijí především pracovníci v personalistice a manažeři při přijímání nových pracovníků, ale je i vhodnou metodou jak zjistit motivaci a zacílení stávajících zaměstnanců, jaké jsou jejich slabší anebo silnější stránky.

 


 

Cíle programu

 

 • Grafologický rozbor – rychlá metoda poznání osobnosti
 • Procvičování získaných znalosti na ukázkových rukopisech – co jsme schopni vyčíst z rukopisu a kreseb
 • Grafologický rozbor ručně psaného písma a kreseb je metoda, která poskytuje jiný úhel pohledu zaměstnavateli při výběru nových pracovníků na požadované pozice, ale i na stávající zaměstnance

 

Obsah programu


 • Grafologie – nástroj k rychlému poznání osobnosti
 • Základní principy grafologického rozboru ručně psaného písma
 • Na co se nejdříve zaměřit – komplexní dojmové znaky, měřitelné a poznatelné znaky
 • Kresba stromu
 • Projev struktury osobnosti v písmu (vitalita, racionalita, emocionalita, temperament, dynamika, vůle, sociabilita, sebepojetí, morální vlastnosti)
 • Analýza podpisu
 • Znaky nepoctivosti a zvláštní tvary některých písmen
 • Kresba dvou lidských postav – muže a ženy
 • Závěrečná analýza ručně psaného písma – poznání nejen silných a slabých stránek pisatele

 

Cena kurzu

 

 • 8.950,- Kč + DPH / 1 účastník z jedné společnosti na jednom kurzu
 • Platba zálohovou fakturou před konáním kurzu nebo v hotovosti před zahájením kurzu.

 

Cena obsahuje

 

 • Přípravu a realizaci výuky
 • Podpůrné výukové materiály
 • Vydání osvědčení o absolvování kurzu
 • Stravování a pitný režim účastníků po dobu konání školení v rozsahu:
 • Teplé a studené nápoje po celý den (káva, čaj, nealkoholické nápoje)
 • Občerstvení 
  • Dopoledne – sladké pečivo
  • Odpoledne - ovoce

 

Časový harmonogram

 

 • 9:00 - 16:00h
 • Trénink je koncipován jako dvoudenní
 • Termíny realizace: 6. - 7. května 2019

 


Závazná objednávka kurzu - Grafologie pro HR

Závazná objednávka kurzu

*Název společnosti (dle OŘ)

*Fakturační údaje (sídlo společnosti dle OŘ)

*Kontaktní osoba (příjmení a jméno)

*E-mail

*Telefon

*Počet účastníků (vyberte ze seznamu)

*Jména účastníků

Forma úhrady kurzu (vyberte ze seznamu)

Vybraný termín (vyberte ze seznamu)

*opište kód
kod

položky označené * jsou povinné

CzechoEduca s.r.o. (2019) všechna práva vyhrazena