Hodnocení finančního zdraví firmy

 

Program semináře

 

Naučíme vás orientovat se v účetních výkazech. Dozvíte se, co o firmě vypovídá rozvaha a výsledovka. Porozumíte principům účetnictví a budete umět s účetními informacemi pracovat z pozice manažera či majitele firmy. Na školení si projdeme z praktické stránky rozbor finančního zdraví firmy a vysvětlíme si všechny podstatné souvislosti.

 

Přínos

 

Na praktické ukázce rozboru účetních výkazů reálné firmy poznáte, co je pro podnikatele podstatné v rozvaze a výsledovce. Dozvíte se, jak vyhodnotit finanční pozici vaší firmy i firem vašich stávajících či potenciálních obchodních partnerů. Získáte více jistoty při komunikaci s podnikovými účetními. Všechny nezbytné účetní pojmy si vysvětlíme, aby ze školení dokázali těžit i neekonomové.

 

Obsah

 

 • Rozvaha – o čem vypovídá, co z ní můžete vyčíst.
 • Důležité účetní kategorie a jejich vztah – pohledávky, závazky, majetek, dluhy.
 • Výkaz zisků a ztrát – co je podstatné ve výsledovce.
 • Náklady, výnosy a zisková marže – jejich sledování a vzájemné souvislosti.
 • Peníze – jak účetnictví eviduje peněžní toky.
 • Finanční zdraví – ekonomické ukazatele vyhodnocující základní znaky dobré finanční situace firmy.

 

Cena kurzu

 

 • 3.490,- Kč + DPH / 1 účastník z jedné společnosti na jednom kurzu
 • Platba zálohovou fakturou před konáním kurzu nebo v hotovosti před zahájením kurzu.

 

Cena obsahuje

 

 • Přípravu a realizaci výuky
 • Podpůrné výukové materiály
 • Vydání osvědčení o absolvování kurzu
 • Stravování a pitný režim účastníků po dobu konání školení v rozsahu:
  • Teplé a studené nápoje po celý den (káva, čaj, nealkoholické nápoje)
  • Občerstvení

 

Časový harmonogram

 

 • 9:00 - 15:30h
 • Školení je koncipováno jako jednodenní
 • Termín realizace není aktuálně stanoven, v případě zájmu nás, prosím, kontaktujte nás.

 

 


 

 

Objednávka kurzu - Hodnocení finančního zdraví firmy

Závazná objednávka kurzu

*Název společnosti (dle OŘ)

*Fakturační údaje (sídlo společnosti dle OŘ)

*Kontaktní osoba (příjmení a jméno)

*E-mail

*Telefon

*Počet účastníků (vyberte ze seznamu)

*Jména účastníků

*Forma úhrady kurzu (vyberte ze seznamu)

*Vybraný termín (vyberte ze seznamu)

Poznámka

*opište kód
kod

položky označené * jsou povinné

CzechoEduca s.r.o. (2019) všechna práva vyhrazena