HODNOCENÍ LIDÍ – PODLE KOMPETENČNÍCH MODELŮ

Cíl programu

 • Motivovat účastníky k vedení rozhovorů se svými podřízenými.
 • Poskytnout jim podporu ve formě struktury a osvědčených komunikačních nástrojů.
 • Prodiskutovat zkušenosti účastníků s vedením rozhovorů, jaké nejčastější situace řeší a s jakými výsledky.
 • Procvičit při simulování modelových situací vedení rozhovoru dle potřeb účastníků.
 • Procvičit s účastníky průběh hodnocení.

Obsah programu

Význam hodnocení zaměstnanců podle kompetenčních modelů

Motivace

 • Co to je motivace v čem spočívá a jak ji využít v každodenní práci manažera.
 • Jaké jsou druhy motivace, jaké jsou jejich možnosti a limity.
 • Vztah motivace a dosahovaných výsledků.
 • Na čem závisí, zda budou lidi motivovaní nebo ne.
 • V čem spočívá každodenní příležitost manažera své lidi motivovat.
 • Jaké přístupy a komunikační dovednosti si potřebuje manažer osvojit pro efektivní motivaci.
  • V čem spočívá pozitivní komunikace, a jak ji uplatnit v prostředí Vaší společnosti.
  • Jak efektivně pracovat s otázkami.
  • Jak srozumitelně vysvětlovat a předávat informace.
  • Jak přesvědčit.
  • Kdy a jak pochválit.
  • Jak konstruktivně kritizovat, aby byla kritika nástrojem motivace.
  • Jak projevit empatii, porozumění a proč.

Role hodnotitele

Zásady a pravidla pro hodnocení podle kompetenčních modelů

Hodnotící rozhovor

 • Jaký je význam a cíle hodnotícího rozhovoru ve vaší společnosti
 • Jak motivovat sám sebe a své podřízené k hodnocení (hodnocení jako důležitý nástroj motivace).
 • Cíle hodnotícího rozhovoru (stanovování cílů SMART).
 • Jak připravit a zorganizovat hodnotící rozhovory.
 • Jak strukturovat hodnotící rozhovor.
 • Význam přípravy, zahájení rozhovoru, délka trvání, volba místa, řazení jednotlivých bodů hodnotícího rozhovoru, výstupy z hodnotícího rozhovoru.

Příprava a průběh hodnocení

 • Kritéria a způsob jejich vyhodnocení.
 • Význam správného stanovení kritérií a jejich vyhodnocení.

Tipy a doporučení pro získávání zpětné vazby hodnocených na místě

 • Konstruktivní kritika a kritika jako nástroj motivace – zopakování.
 • Pochvala jako nástroj motivace a práce se zpětnou vazbou – zopakování.
 • Jak zvládnout nesouhlasnou reakci na kritiku a na jiné nepříjemné situace, které během rozhovoru mohou nastat.
 • Kritický rozhovor, praktická část, formy a metody.
 • Struktura hodnotícího rozhovoru, akční plán a cílová orientace.

Trénink hodnocení vzájemně ve skupinách

Formy a metody

 • Řízená diskuse.
 • Práce ve skupině.
 • Rozbor konkrétních situací z praxe.
 • Modelové situace.
 • Brainstorming.

Cena kurzu

 • 9.950,- Kč + DPH / 1 účastník z jedné společnosti na jednom kurzu
 • Platba zálohovou fakturou před konáním kurzu nebo v hotovosti před zahájením kurzu.

Cena obsahuje

 • Přípravu a realizaci výuky
 • Podpůrné výukové materiály
 • Vydání osvědčení o absolvování kurzu
 • Stravování a pitný režim účastníků po dobu konání školení

Časový harmonogram

 • 9:00 – 16:00h
 • Trénink je koncipován jako dvoudenní
 • Termín realizace není aktuálně stanoven, v případě zájmu nás, prosím, kontaktujte.