Jak efektivně motivovat a rozvíjet podřízené

 

Cíle vzdělávání

 

 • Nalézt efektivní způsoby komunikace s ohledem na danou situaci a jednotlivce.
 • Poskytnout a procvičit s účastníky techniky verbální komunikace, které jim pomohou efektivně komunikovat.
 • Procvičit s účastníky techniku zadávání úkolů a předávání informací a zvýšit úspěšnost předávání informací.
 • Naučit účastníky sdělovat nepopulární opatření a nepříjemné informace.
 • Motivovat účastníky k vedení rozhovorů se svými podřízenými.
 • Prodiskutovat zkušenosti účastníků s vedením rozhovorů, jaké nejčastější situace řeší a s jakými výsledky.

 


 

Návrh programu

 

Jak pracovat s otázkami při zadávání úkolů


Jak srozumitelně vysvětlovat a předávat informace


Temperament

 

 • Temperamentové typologie.

 

Individuální komunikační strategie


Jak komunikovat s různými typy lidí

 

 • Tempo.
 • Časování.

 

Komunikace s okolím


Jak komunikovat

 

Vymezení asertivity, agresivity, pasivity.

 

 • Důsledky těchto způsobů chování.
 • Jak sdělit nepříjemnou informaci.
 • Jak prezentovat nepopulární opatření jednotlivci, skupině.
 • Důsledky ustupování a neřešení krizových situací.

 

Motivační rozhovor aneb každodenní příležitost pro manažera

 

 • Co to je motivace v čem spočívá a jak ji využít v každodenní práci manažera.
 • Jaké jsou druhy motivace, jaké jsou jejich možnosti a limity.
 • Vztah motivace a dosahovaných výsledků.
 • Jaký druh motivace je z hlediska manažerské práce výhodný a má dlouhodobý efekt.
 • Na čem závisí, zda budou lidi motivovaní nebo ne.
 • V čem spočívá každodenní příležitost manažera své lidi motivovat.
 • Jaké přístupy a komunikační dovednosti si potřebuje manažer osvojit pro efektivní motivaci.
  • V čem spočívá pozitivní komunikace, a jak ji uplatnit v prostředí Vaší společnosti.
  • Jak efektivně pracovat s otázkami.
  • Jak srozumitelně vysvětlovat a předávat informace.
  • Jak přesvědčit.
  • Kdy a jak pochválit.
  • Jak konstruktivně kritizovat, aby byla kritika nástrojem motivace.
  • Jak projevit empatii, porozumění a proč.
  • Cvičení na aplikaci komunikačních dovedností, s důrazem na pochvalu a kritiku.

 

Vytýkací rozhovor

 

 • Jaké jsou zásady vytýkacího rozhovoru.
 • Jak se připravit na rozhovor.
 • Jaké otázky by si měl manažer položit při přípravě na rozhovor vč. stanovení cíle.
 • Struktura vytýkacího rozhovoru (úvod, střed, závěr) s ohledem na vážnost situace.
 • Jak pracovat s argumenty.
 • Jak zvládat emoce v průběhu rozhovorů a jak udržet rozhovor pod kontrolou.

 

Formy a metody

 

 • Řízená diskuse.
 • Práce ve skupině.
 • Rozbor konkrétních situací z praxe.
 • Modelové situace.
 • Zpětná vazba.
 • Program je koncipován jako dvoudenní

 

Cena kurzu

 

 • 9.950,- Kč + DPH / 1 účastník z jedné společnosti na jednom kurzu
 • Platba zálohovou fakturou před konáním kurzu nebo v hotovosti před zahájením kurzu.

 

Cena obsahuje

 

 • Přípravu a realizaci výuky
 • Podpůrné výukové materiály
 • Vydání osvědčení o absolvování kurzu
 • Stravování a pitný režim účastníků po dobu konání školení v rozsahu:
  • Teplé a studené nápoje po celý den (káva, čaj, nealkoholické nápoje)
  • Dopoledne – sladké pečivo
  • Odpoledne – ovoce

 

Časový harmonogram

 

 • 9:00 - 16:00h
 • Trénink je koncipován jako dvoudenní
 • Termín realizace: není aktuálně stanoven, v případě zájmu nás, prosím, kontaktujte.

 


CzechoEduca s.r.o. (2020) všechna práva vyhrazena