Jak lépe pracovat s informacemi a se svou pamětí

 

Hlavní myšlenka

 

Stárnutí paměti nezastavíme, ale paměťové metody nám pomůžou v tom, že si toho nikdo nemusí všimnout! Jsou něco jako mozkový make up. Trénování paměti nám ale pomůže v dobách „síly" vybudovat takovou kondici, že až přijdou zlé časy, mozek bude mít nacvičeno, pomůže nám krizové období překonat ze zásob, a po něm se zase vzchopí rychleji, než mozek netrénovaný. A pozor, je prokázáno, že mozek rychle a pozitivně reaguje na trénování paměti v každém věku! Tedy zde nikdy není pozdě začít!

 


 

 

Cíle vzdělávání

 

 • Seznámení se základními paměťovými technikami
 • Naučit se jak si rozvrhnout, organizovat a zapamatovat velké množství informací
 • Procvičení jednotlivých paměťových technik
 • Aplikace zásad správného opakování


Program

 

Jak funguje náš mozek


 • Zákonitosti práce mozku
 • Typy paměti
 • Křivka zapomínání a příčiny selhání paměti
 • Metody zpracování textu, uspořádání informací
 • Technika paměťových háčků
 • Techniky posilování koncentrace

 

Jak se lépe koncentrovat a udržet pozornost

 

 • Pravidla tvorby správných asociací
 • Zásady pro vytvoření dobrého návyku

 

Funkce levé a pravé hemisféry

 

 • Propojení obou hemisfér mozku

 

Využíváte všechny své smysly?


Probuďte svoji kreativitu a představivost


Podpořte svoji krátkodobou paměť


Jak si zapamatovat více s menší námahou?


 • Zapamatování si termínů jednání a údajů z textů
 • Nalezení argumentů při jednání a prezentaci
 • Vybavování si obličejů, seznamů věcí a jmen

 

Formy a metody

 

 • Modelové situace
 • Techniky zrychleného učení a neurolingvistického programování
 • Komunikační hry
 • Skupinové práce

 

Cena kurzu

 

 • 6.950,- Kč + DPH / 1 účastník z jedné společnosti na jednom kurzu
 • Platba zálohovou fakturou před konáním kurzu nebo v hotovosti před zahájením kurzu.

 

Cena obsahuje

 

 • Přípravu a realizaci výuky
 • Podpůrné výukové materiály
 • Vydání osvědčení o absolvování kurzu
 • Stravování a pitný režim účastníků po dobu konání školení v rozsahu:
  • Teplé a studené nápoje po celý den (káva, čaj, nealkoholické nápoje)
  • Dopoledne – sladké pečivo
  • Odpoledne - ovoce

 

Časový harmonogram

 

 • 9:00 - 16:00h
 • Trénink je koncipován jako jednodenní
 • Termín realizace není aktuálně stanoven, v případě zájmu nás, prosím, kontaktujte.

 


CzechoEduca s.r.o. (2020) všechna práva vyhrazena