JAK TO DĚLÁME

První fáze

  • Skládá se z identifikace a analýzy potřeb a definování cílů vzdělávání.
  • Identifikace vzdělávacích potřeb je jednou z nejdůležitějších aktivit předcházejících vytvoření správného vzdělávacího/tréninkového plánu. Na vzdělávací potřebu se díváme jako na rozdíl mezi požadovanou kompetencí na daném místě a aktuální kompetencí zaměstnance.
  • Jak to děláme? Ještě před realizací tréninku se s Vámi setkáme a domluvíme přesný obsah a seznámíme se s Vašimi důvody pro školení a cíli, které od něj očekáváte. Vzdělávací potřeby identifikujeme z hlediska individuálních potřeb jednotlivce a z hlediska firmy.

Druhá fáze

  • Plánování vzdělávání, kde se řeší rozpočet, časový plán, pracovníci, kterých se to bude týkat, obsah a metody atd.
  • Jak to děláme? Navrhneme Vám časový harmonogram, dále předložíme „Dotazník očekávání“, který obdrží všichni budoucí účastníci vzdělávání a na základě kterého, upřesníme plánovaný obsah vzdělávacího programu.

Třetí fáze

  • Je samotná realizace vzdělávacího procesu.
  • Jak to děláme? Vyberte si místo realizace, u Vás ve společnosti, v prostorách CzechoEduca nebo úplně někde jinde.

Čtvrtá fáze

  • Zabývá se hodnocením výsledků a účinnosti vzdělávacího programu a použitých metod.
  • Jak to děláme? Zpětná vazba nás zajímá.