KOMUNIKAČNÍ A PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI

Aktuální nabídka vzdělávacích programů z oblasti komunikačních a prezentačních dovedností:

Vyjednávejte efektivně – taktikou ke strategii

Asertivita, empatie a řešení konfliktů

Komunikuji, účastním se, spolupracuji

Umíme to s konfliktem aneb co s ním vlastně děláme?

Sebeprezentace a řešení obtížných komunikačních situací

Jak číst mikrovýrazy a analyzovat řeč těla

Prezentační design budoucnosti

Chytrá vizualizace dat v prezentacích