KOMUNIKUJI, ÚČASTNÍM SE, SPOLUPRACUJI

Hlavní myšlenka

Kvalita našeho osobního života a naše profesní efektivita úzce souvisí s naší schopností vytvářet a udržovat vztahy s ostatními lidmi. V tomto ohledu platí princip: „Člověk prakticky nic v životě nedostane bez někoho dalšího.“

V současném náročném firemním prostředí se ukazuje, že nestačí kultivovat komunikaci pouze prostřednictvím několika naučených technik (např. asertivitou). Dnešní otevřená vertikální i horizontální komunikace předpokládá kultivovanou práci s emocemi (a to zejména v obtížných situacích), schopnost účinného ovlivňování druhých při jednání, a zejména umění synergických rozhovorů/dohod při řešení každodenních problémů a situací. Takový způsob komunikace ovšem vyžaduje znalosti a zejména návyky vyšší úrovně.

Připravili jsme pro vás program, který kombinuje sebepoznání, principy strategie výhra/výhra posílené zásadami koučování a bohatě vybavenou „dílnu“ konkrétních technik a dovedností, naučíme vás lépe zvládat běžné i obtížnější komunikační situace.


Cíle

Sebepoznání

 • uvědomit si, jakým způsobem ovlivňuje naše navyklá strategie, komunikační dovednosti, osobní charakter a zažité firemní prostředí kvalitu i vývoj vztahů,
 • ujasnit si, které vlastnosti jsou nejdůležitější pro kultivaci vztahů,
 • seznámit se s dalšími důležitými zákonitostmi mysli.
 • uvědomit si, jaké tendence by naše přístupy/strategie k ostatním měly obsahovat,
 • najít strategii/přístup, která současně maximalizuje zaměření na lidi i na konkrétní výsledky,
 • získat schopnost tuto strategii/přístup aplikovat v praxi.
 • učit se ostatní skutečně slyšet, chápat a pomáhat jim s uvědomováním,
 • pracovat na schopnosti dospět k oboustranně přijatelné dohodě,
 • získat schopnost efektivních „zásahů“ v obtížnějších situacích.

Strategie/přístup

 • uvědomit si, jaké tendence by naše přístupy/strategie k ostatním měly obsahovat,
 • najít strategii/přístup, která současně maximalizuje zaměření na lidi i na konkrétní výsledky,
 • získat schopnost tuto strategii/přístup aplikovat v praxi.

Komunikace/dovednosti

 • učit se ostatní skutečně slyšet, chápat a pomáhat jim s uvědomováním,
 • pracovat na schopnosti dospět k oboustranně přijatelné dohodě,
 • získat schopnost efektivních „zásahů“ v obtížnějších situacích.

Cena kurzu

 • 9.950,- Kč + DPH / 1 účastník z jedné společnosti na jednom kurzu
 • Platba zálohovou fakturou před konáním kurzu nebo v hotovosti před zahájením kurzu.

Cena obsahuje

 • Přípravu a realizaci výuky
 • Podpůrné výukové materiály
 • Vydání osvědčení o absolvování kurzu
 • Stravování a pitný režim účastníků po dobu konání školení

Časový harmonogram

 • Trénink je koncipován jako dvoudenní
 • Termín realizace není aktuálně stanoven, v případě zájmu nás, prosím, kontaktujte.