Seznamte se s lektorkou programu

 

RNDr. Libuše Vitáčková, PMP

 

Je absolventkou oboru teorie systémů na MMF UK a studovala také trénink managementu na Nottingham Polytechnic ve Velké Británii. Má více než dvacetiletou praxi v řízení projektů u nás i v zahraničí. Od roku 2003 působí jako nezávislá konzultantka a projektová manažerka, a to jak na straně dodavatelů, tak i zákazníků. Pracovala například pro společnosti ING Service Centre Budapest, ING Management Services, ČEZ Distribuce, Adastra, DHL, zdravotní pojišťovna DOVERA nebo Penzijní fond České pojišťovny a má zkušenosti i se státním sektorem. Je certifikována na britskou metodiku PRINCE2 na úrovni Practitioner a mái certifikaci PMP a akreditaci Belbin Team Roles.

 

Líba o sobě. Bez vytáček

 

“Ve všem, co pro klienty dělám, chci předávat co největší přidanou hodnotu. Zatím se mi to daří. Možná i proto, že mě baví pracovat s lidmi a projektový tým zase baví pracovat se mnou.“

 

  • 20+ let zkušeností
  • 40+ projektů a programů
  • 250 milionů nejdražší projekt
  • 3 roky nejdelší projekt

 

Zkušenosti z projektového managementu jsem sbírala více než 20 let. Řídila jsem velké i menší projekty a programy v ČR i zahraničí, vedla IT projekty v pojišťovnictví, bankovnictví, energetice i státním sektoru.

 

Specializuji se na řízení projektů v IT. Poslední dobou vedu hlavně agilní projekty jako certifikovaný Scrum Master a Scrum Product Owner. Vlastním certifikaci na projektovou metodiku dle PMBOK (titul PMP) a PRINCE2 na úrovni Practitioner. Trénink managementu jsem absolvovala na Nottingham Polytechnic ve Velké Británii.

 

Během své praxe jsem získala 8 mezinárodních certifikátů.

CzechoEduca s.r.o. (2019) všechna práva vyhrazena