MANIPULACE A JAK NA NI

Hlavní myšlenka

„Kdybys mě měl opravdu rád, tak bych ti o kytku nemusela říkat!“

„Vy jste přece zkušený člověk, tak určitě přijdete sám na to, co máte dělat!“

Podobné věty často provázejí jev zvaný manipulace.

Manipulace je součástí mezilidského chování. Většinou jsme „aktuální manipulátoři“ – každý ji občas použijeme, ale jde o časově omezenou strategii, přechodné chování.


Proč se to děje?

Nejčastější důvody jsou:

 • strach – z vlastního selhání, bezmoci, z neznáma…;
 • nedostatek sebedůvěry – manipulace poskytuje pocit moci;
 • odkoukaný model chování – od rodičů, vychovatelů, kamarádů, vzorů…;
 • hra – člověk zkouší, co udělají druzí, když užije manipulativní prvky, nemá zlé úmysly;
 • legrace – obě strany se vědomě vzájemně manipulují, a užívají si to;
 • neznalost – člověk manipuluje druhého, protože nezná efektivnější způsob jednání, ale když se naučí jednat jinak, od manipulace upustí.

Ja se to děje?

 • Manipulujeme činy, chováním, jednáním
 • Třeba při pokeru nebo když chceme někoho zaskočit, při citovém vydírání…
 • Manipulujeme slovy
 • Stavbou vět, výběrem slov, vyvoláním určitých pocitů…
 • Manipulujeme hlasem
 • Hlubokými tóny, zvednutou intonací na konci věty…
 • Manipulace symboly a pozicí
 • Silovým nátlakem postaveným na určité výjimečnosti – např. prestižní firma, škola, kluby, značkové oblečení…

Cena kurzu

 • 6.950,- Kč + DPH / 1 účastník z jedné společnosti na jednom kurzu
 • Platba zálohovou fakturou před konáním kurzu nebo v hotovosti před zahájením kurzu.

Cena obsahuje

 • Přípravu a realizaci výuky
 • Podpůrné výukové materiály
 • Vydání osvědčení o absolvování kurzu
 • Stravování a pitný režim účastníků po dobu konání školení

Časový harmonogram

 • 9:00 – 16:00h
 • Trénink je koncipován jako jednodenní
 • Termín realizace není aktuálně stanoven, v případě zájmu nás, prosím, kontaktujte.