POZNEJTE SEBE – POCHOPTE DRUHÉ (MBTI–GPOP typologie)

Hlavní myšlenka

Ujasněte si, kdo jste – pak budete umět i lépe jednat s druhými.


Cíle vzdělávání

 • Dozvíte se o svých silných stránkách a možnostech osobního a profesního rozvoje
 • Zjistíte, co vás může rozčilovat u druhých
 • Naučíte se lépe komunikovat v práci i doma
 • Obdržíte vytištěné výsledky vlastního možného typu osobnosti

Obsah programu

Seminář je postaven na typologickém dotazníku, který si účastníci vyplní předem on-line

Kdo jsem já? Kdo jsi ty?

 • Co o sobě víme – čemu jsme o sobě uvěřili? /momentální vnímání sebe sama/
 • Preferenční typy – preference chování
 • 4 protikladné preference chování
 • E kontra I, S konta N, T konta F, J konta P
 • Individuální možnosti skladby a jejich limity a výhody
 • Jak různé typy komunikují – jak se rozhodují – jak získávají informace
 • Silné a slabé stránky různých preferencí
 • Kde je v týmu místo pro kterou preferenci
 • Možná ohniska komunikačních konfliktů v týmu na základě rozdílnosti
 • Jak porozumět jiným a jak modifikovat chování pro efektivní komunikaci

Práce s výsledky typologického dotazníku

Poznávání sebe sama ze čtyř hledisek

 • kde bereme energii,
 • jakým způsobem čerpáme informace,
 • jak vnímáme skutečnost,
 • jak se stavíme ke světu z hlediska akce a výsledků.

Určení vlastního typu osobnosti (z 16 typů osobnosti)

 • sami posoudíte, jak vám tato typologie odpovídá a sedne

Jaký jsem typ osobnosti, a jak zvládám rozdíly druhých?

 • jaký jsem typ osobnosti,
 • jak odhadnout druhé,
 • jak jednat s odlišnými lidmi,
 • jak se naladit i vymezit.

Praktická aplikace na dění na pracovišti

Z – model rozhodování

Formy a metody

 • Teoretický výklad
 • Dotazník MBTI a práce s ním
 • Modelové situace
 • Rozbor konkrétních situací z denní praxe
 • Zpětná vazba od lektora
 • Diskuze

Cena kurzu

 • 9.950,- Kč + DPH / 1 účastník z jedné společnosti na jednom kurzu
 • Platba zálohovou fakturou před konáním kurzu nebo v hotovosti před zahájením kurzu

Cena obsahuje

 • Přípravu a realizaci výuky
 • Podpůrné výukové materiály
 • Vydání osvědčení o absolvování kurzu
 • Stravování a pitný režim účastníků po dobu konání školení

Časový harmonogram

 • Trénink je koncipován jako dvoudenní
 • 9:00 – 16:00h
 • Termín realizace není aktuálně stanoven, v případě zájmu nás, prosím, kontaktujte.