Sebeprezentace a řešení obtížných komunikačních situací

 

Hlavní myšlenka

 

Úkolem tohoto semináře je seznámit se s fungováním jazyka, zejména jeho mluvené podoby při komunikaci. Posluchači by si měli Uvědomit a vyzkoušet fungování základních modulačních prostředků řeči, které napomáhají k tomu, aby projev zaujal posluchače a splňoval obecnou představu kultivovanosti.


Dále chceme posluchače stručně seznámit s mechanismy sebeprezentace a využití prvků aktivního naslouchání při řešení obtížných komunikačních situací nejen v rámci prezentace.

 


 

Cíle vzdělávání

 

 • Posluchači se na teoretické a zejména na praktické úrovni seznámí s dovednostmi z oblasti řečových a prezentačních technik s důrazem na finální vyznění – modulaci projevu (zaujmout posluchače tak, aby se plně soustředil na obsah prezentace).
 • Součástí semináře je seznámení se s formální strukturou informativního a argumentačního projevu a základy nonverbální komunikace.
 • Dostanete i informaci o psychologickém aspektu utváření „prvního dojmu“, o faktorech vzájemného mezilidského hodnocení a vlastního sebehodnocení.
 • Posluchači se dále seznámí s možnostmi prezentace vzhledem k tématu a typu publika.
 • Pracuje se s prvky, rétorických dovedností, nonverbální komunikace, sebeprezentace, týmové práce (=společné prezentace) prezentace firemních hodnot.

 

Obsah programu

 

 • Technika řeči v kontextu prezentačních dovedností (dikce řeči, modalita, řečnické figury)
 • Aplikace parametrů modulace řeči do praktické prezentace
 • Formální struktura prezentace
 • Základy nonverbální komunikace
 • Vytváření „prvního dojmu“ - principy vzájemného hodnocení
 • Mluvní pohotovost – reakce na otázky/námitky
 • Improvizovaná prezentace 
  • (nečekané výzvy/témata k objasnění)
 • Aktivní naslouchání – metody a jejich nácvik 
  • (parafráze, zrcadlení, shrnování atd.)
 • Cvičení, videotrénink
 • Domácí příprava: prezentace informativního/argumentačního typu v rozsahu cca 6 – 8 minut
 • Prezentace a jejich podrobné analýzy (videotrénink)
 • Hlediska – publikum, cíl, kompetence mluvčího, prezentační techniky
 • Nonverbální komunikace v aplikaci na prezentační dovednosti
 • Řečnické figury
 • Práce s otázkami a námitkami, obtížné publikum
 • Modelové situace - analýzy

 

 

Cena kurzu

 

 • 9.950,- Kč + DPH / 1 účastník z jedné společnosti na jednom kurzu
 • Platba zálohovou fakturou před konáním kurzu nebo v hotovosti před zahájením kurzu

 

Cena obsahuje

 

 • Přípravu a realizaci výuky
 • Podpůrné výukové materiály
 • Vydání osvědčení o absolvování kurzu
 • Stravování a pitný režim účastníků po dobu konání školení v rozsahu:
 • Teplé a studené nápoje po celý den (káva, čaj, nealkoholické nápoje)
 • Dopoledne – sladké pečivo
 • Odpoledne – ovoce

 

Časový harmonogram

 

 • Trénink je koncipován jako dvoudenní
 • Termín realizace není aktuálně stanoven, v případě zájmu nás, prosím, kontaktujte nás.

 


CzechoEduca s.r.o. (2019) všechna práva vyhrazena