PRODEJNÍ DOVEDNOSTI

Aktuální nabídka vzdělávacích programů z oblasti prodejních dovedností:

Profesionální prodejní rozhovor – struktura, postup

Analýza, zjišťování potřeb, technika kladení otázek

Techniky uzavírání prodeje

Vyjednávání s obtížným zákazníkem

Námitky v prodeji, jejich zvládání, argumentace