Prokrastinace = chorobné odkládání úkolů a povinností

 

Cíle vzdělávání

 

 • Naučit se rozlišovat důležité věci od nedůležitých a určovat si priority při svých obvyklých pracovních činnostech.
 • Pochopit, proč je odkládání věcí v dlouhodobém důsledku stresující.
 • Naučit se, jak měnit své návyky bez ohledu na jejich sílu a délku trvání, jak nakládat s případnými nezdary a jak posilovat pozitivní zvyky.
 • Zrevidovat si své každodenní pracovní činnosti a pomocí jednoduchých nástrojů je zefektivnit.

 

 


 

 

Návrh programu

 

 • Jak definujeme „prokrastinaci“
 • Proč prokrastinujeme
 • Varovné signály.
 • Prokrastinovat se vyplácí?
 • Jak prokrastinujeme
 • Důležitost rozlišování priorit v životě a práce s nimi
 • Stresory, které zvyšují míru prokrastinace a jejich odstraňování
 • Techniky změny návyků
 • Techniky učení se novým věcem.
 • Metody práce s emaily, úkoly a kalendářem
 • Krátkodobé a dlouhodobé plánování pracovních aktivit
 • Posuzování činností podle tzv. SMART cílů.
 • Zaznamenávání vlastních nápadů.
 • Pořadník činností a  určení priorit.
 • Týdenní hodnocení.
 • mapování pokroku a úspěchů.

 

Formy a metody

 • Řízená diskuse.
 • Interaktivní prezentace.
 • Práce ve skupině.
 • Rozbor konkrétních situací z praxe účastníků.
 • Modelové situace a zpětná vazba.
 • Program je koncipován jako jednodenní

 

Cena kurzu

 

 • 6.950,- Kč + DPH / 1 účastník z jedné společnosti na jednom kurzu
 • Platba zálohovou fakturou před konáním kurzu nebo v hotovosti před zahájením kurzu.

 

Cena obsahuje

 

 • Přípravu a realizaci výuky
 • Podpůrné výukové materiály
 • Vydání osvědčení o absolvování kurzu
 • Stravování a pitný režim účastníků po dobu konání školení v rozsahu:
  • Teplé a studené nápoje po celý den (káva, čaj, nealkoholické nápoje)
  • Dopoledne – sladké pečivo
  • Odpoledne - ovoce

 

Časový harmonogram

 

 • 9:00 - 16:00h
 • Trénink je koncipován jako jednodenní
 • Termín realizace není aktuálně stanoven, v případě zájmu nás, prosím, kontaktujte.

 


CzechoEduca s.r.o. (2020) všechna práva vyhrazena