SEBEPREZENTACE A ŘEŠENÍ OBTÍŽNÝCH SITUACÍ

Hlavní myšlenka

Úkolem tohoto semináře je seznámit se s fungováním jazyka, zejména jeho mluvené podoby při komunikaci. Posluchači by si měli Uvědomit a vyzkoušet fungování základních modulačních prostředků řeči, které napomáhají k tomu, aby projev zaujal posluchače a splňoval obecnou představu kultivovanosti.

Dále chceme posluchače stručně seznámit s mechanismy sebeprezentace a využití prvků aktivního naslouchání při řešení obtížných komunikačních situací nejen v rámci prezentace.


Cíle vzdělávání

 • Posluchači se na teoretické a zejména na praktické úrovni seznámí s dovednostmi z oblasti řečových a prezentačních technik s důrazem na finální vyznění – modulaci projevu (zaujmout posluchače tak, aby se plně soustředil na obsah prezentace).
 • Součástí semináře je seznámení se s formální strukturou informativního a argumentačního projevu a základy nonverbální komunikace.
 • Dostanete i informaci o psychologickém aspektu utváření „prvního dojmu“, o faktorech vzájemného mezilidského hodnocení a vlastního sebehodnocení.
 • Posluchači se dále seznámí s možnostmi prezentace vzhledem k tématu a typu publika.
 • Pracuje se s prvky, rétorických dovedností, nonverbální komunikace, sebeprezentace, týmové práce (=společné prezentace) prezentace firemních hodnot.

Obsah programu

 • Technika řeči v kontextu prezentačních dovedností (dikce řeči, modalita, řečnické figury)
 • Aplikace parametrů modulace řeči do praktické prezentace
 • Formální struktura prezentace
 • Základy nonverbální komunikace
 • Vytváření „prvního dojmu“ – principy vzájemného hodnocení
 • Mluvní pohotovost – reakce na otázky/námitky
 • Improvizovaná prezentace
 • (nečekané výzvy/témata k objasnění)
 • Aktivní naslouchání – metody a jejich nácvik
 • (parafráze, zrcadlení, shrnování atd.)
 • Cvičení, videotrénink
 • Domácí příprava: prezentace informativního/argumentačního typu v rozsahu cca 6 – 8 minut
 • Prezentace a jejich podrobné analýzy (videotrénink)
 • Hlediska – publikum, cíl, kompetence mluvčího, prezentační techniky
 • Nonverbální komunikace v aplikaci na prezentační dovednosti
 • Řečnické figury
 • Práce s otázkami a námitkami, obtížné publikum
 • Modelové situace – analýzy

Cena kurzu

 • 9.950,- Kč + DPH / 1 účastník z jedné společnosti na jednom kurzu
 • Platba zálohovou fakturou před konáním kurzu nebo v hotovosti před zahájením kurzu

Cena obsahuje

 • Přípravu a realizaci výuky
 • Podpůrné výukové materiály
 • Vydání osvědčení o absolvování kurzu
 • Stravování a pitný režim účastníků po dobu konání školení

Časový harmonogram

 • Trénink je koncipován jako dvoudenní
 • Termín realizace není aktuálně stanoven, v případě zájmu nás, prosím, kontaktujte.