Smluvní podmínky pro účastníky otevřených kurzů

 

 • Společnost CzechoEduca s.r.o., se sídlem Na Vrchu 543/10, 155 00 Praha 5, spisová značka: C 264629 vedená u Městského soudu v Praze, poskytuje služby v oblasti firemních a otevřených vzdělávacích akcí.
 • Uvedené podmínky upravují smluvní vztah mezi zákazníkem a společností CzechoEduca s.r.o. a jsou pro zúčastněné strany závazné.
 • Smluvní vztah mezi společností CzechoEduca s.r.o. a zákazníkem vzniká na základě objednávky.

 

Přihláška k účasti na vzdělávacím kurzu

 

 • Vaše přihláška je závaznou objednávkou, při neomluvené neúčasti 5 pracovních dnů před seminářem - kurzem zaplacené kurzovné nevracíme, nezaplacené kurzovné vyfakturujeme v plné výši.
 • Uzávěrka přihlášek je 5 pracovních dní před termínem konání semináře - kurzu, přihlášky po tomto termínu konzultujte, prosím, telefonicky.
 • Došlé přihlášky vám obratem potvrdíme. Zařazovány jsou dle termínu doručení. V případě překročení kapacity semináře - kurzu Vám do dvou pracovních dnů po obdržení Vaší přihlášky nabídneme náhradní termín nebo zrušení přihlášky a vrácení platby.
 • Vyhrazujeme si právo změny lektora, místa, data konání, event. zrušení semináře - kurzu. Všechny přihlášené účastníky budeme v takovém případě včas informovat.

 

Úhrada seminářů - kurzů

 

Úhradu můžete provést těmito způsoby:

 

 • Zálohovou fakturou před konáním kurzu na náš účet pod variabilním symbolem uvedeným na přihlášce dle typu a data konání semináře - kurzu.
 • Hotově při prezenci.

 

Daňový doklad (potvrzení o platbě)

 

 • Posluchači obdrží při prezenci daňový doklad pro odpočet DPH na platby, které budou připsány na náš účet nejpozději 2 dny před termínem semináře – kurzu.
 • Na platby došlé po tomto termínu vystavíme daňový doklad a zašleme poštou nebo e-mailem na adresu Vaší firmy na kontaktní osobu.

 

Stornovací podmínky

 

 • Přihlášku je možno bezplatně stornovat z vážných důvodů 5 pracovních dnů před seminářem - kurzem.
 • Při neomluvené neúčasti 5 pracovních dnů před seminářem - kurzem:
  • Zaplacené kurzovné nevracíme, studijní materiály však zašleme.
  • Nezaplacené kurzovné vyfakturujeme v plné výši.
 • Dle potřeby můžete vyslat náhradníka.

 

Součástí seminářů - kurzů je

 

 • Studijní či pracovní materiál zpracovaný přednášejícím.
 • Studené občerstvení.
 • Teplé a studené nápoje.
 • Osvědčení o absolvování kurzu.

 

Zahájení - prezence

 

 • Prezence účastníků probíhá půl hodiny před vlastním zahájením semináře - kurzu, nejčastěji od 8:30h.
 • Pořádané kurzy končí většinou mezi 16:00 – 16:30h.
 • Prosíme účastníky o dodržení tohoto časového harmonogramu.

CzechoEduca s.r.o. (2019) všechna práva vyhrazena