SOFT-SKILLS

Měkké dovednosti (anglicky soft skills) jsou kompetence v oblasti chování, mají vztah k sociální/emoční inteligenci (EQ). Jsou také známé jako interpersonální dovednosti a často tak jsou důležitou součástí odborné způsobilosti. Protipól měkkých dovedností tvoří tzv. tvrdé dovednosti (hard skills), které mají vždy konkrétní předmět. V manažerské oblasti jde například o oblast financí, daní, právních předpisů, konkrétních technických odborností podle předmětu činností dané firmy apod. Měkké dovednosti pak tvoří vlastně soubor metod, způsobů, cest, technik, schopností, dovedností, jak tyto tvrdé dovednosti získat a rozvíjet.

Protože se tvrdé i měkké dovednosti vztahují k duševní práci (nepoužívají se třeba pro sport), dá se za český ekvivalent pojmu měkké dovednosti neboli soft skills považovat také pojem „techniky duševní práce“.

Manažerské dovednosti

Komunikační a prezentační dovednosti

Prodejní dovednosti

Osobnostní rozvoj

Pracuji na sobě