Time management IV. generace

 

Hlavní myšlenka

 

Chceme-li se přizpůsobit novým, často stresujícím podmínkám dnešního tzv. informačního věku, nevystačíme již s "klasickými" přístupy k uspořádání času. Praxe potvrzuje, že řešení nespočívá v lepších, dokonalejších technikách a pomůckách, řešení spočívá ve změně našeho přístupu k času, ve změně našeho myšlení. 

Cíle

 

Sebepoznání

 • Uvědomit si, kde naše přirozená lidská výbava není v souladu s nároky doby,
 • porozumět důležitým principům a zákonitostem mysli: logika, emoce, stres, výkonnost, soustředění ad.,
 • získat schopnost prověřovat a měnit své návyky.

 

Vedení

 • Pochopit důležitost sebeVedení a sebeŘízení a jejich vzájemné propojení,
 • uvědomit si rozdíly v klasickém, cílově zaměřeném přístupu oproti směrovým principům IV. generace,
 • pochopit, proč cíle stresují a priority pomáhají,
 • umět si určit svoje priority „co“ a „jak“ jako hlavní nástroj perspektivního vedení/rozhodování.

 

Řízení

 • Aplikace principů na  běžné pomůcky pro plánování,
 • naučit se rozlišovat mezi činnostmi z hlediska důležitosti a naléhavosti,
 • umět si efektivně organizovat den, omezovat vyrušování, perspektivně řešit problémy, směřovat k výsledkům,
 • umět delegovat (dle potřeby participativně či direktivně).

 

Shrnutí

 

Principy

Těmto principům by měly odpovídat všechny kroky, které se rozhodneme v rámci vlastního Time managementu či obecněji životního stylu učinit:

 

 • Člověk je víc než čas,
 • cesta je více než cíl,
 • zevnitř je více než z venku,
 • pomalu je více než rychle,
 • celek je více než část.

 

Vhledy

V sobě sdružují nové pohledy, názory, techniky a doporučené návyky pro určité životní téma. Ctí principy Time managementu čtvrté generace, je proto možné z nich odvozovat své aktivity pro osobní růst. I když mají určitou logickou posloupnost, je možné s nimi pracovat libovolně:

 

 • Růst
 • žít nyní,
 • vnitřní skutečnost,
 • nedokonalost,
 • pozitivní myšlení,
 • návyk,
 • proaktivita,
 • priority,
 • týden,
 • důležité a naléhavé.

 

Cena kurzu

 • 9.950,- Kč + DPH / 1 účastník z jedné společnosti na jednom kurzu
 • Platba zálohovou fakturou před konáním kurzu nebo v hotovosti před zahájením kurzu.

 

Cena obsahuje

 • Přípravu a realizaci výuky
 • Podpůrné výukové materiály
 • Vydání osvědčení o absolvování kurzu
 • Stravování a pitný režim účastníků po dobu konání školení v rozsahu:

 

 • Teplé a studené nápoje po celý den (káva, čaj, nealkoholické nápoje)
  • Dopoledne – sladké pečivo
  • Odpoledne – ovoce

 

Časový harmonogram

 • 9:00 - 16:00h
 • Trénink je koncipován jako dvoudenní
 • Termín realizace není aktuálně stanoven, v případě zájmu nás, prosím, kontaktujte.

 

 


CzechoEduca s.r.o. (2020) všechna práva vyhrazena