UMÍME TO S KONFLIKTEM …

Hlavní myšlenka

Mnoho lidí se konfliktu obává, ale konflikt je potřebný a přirozený. Jenom je nutné umět s ním zacházet, aby neškodil, ale spíš pomohl.

Existuje vůbec nějaká „správná cesta“, návod, jak se zachovat? Návod není, vítězí rozmanitost. v drtivé většině konfliktů neexistuje ta jediná spásná cesta, ale vícero možností, a je na nás, jaký způsob chování zvolíme.


Obsah programu

Způsoby řešení konfliktu

 • Napřed si ujasněte, co se v dané situaci děje – chcete něco řešit, nebo se potřebujete pohádat (tedy jste ve sporu)?
 • Spor je personifikovaný problém. Neřeší se věcná stránka, ale lidské rozpory. Kdo má větší pravdu, čí názor na výchovu dětí je oprávněnější. Kdo je vstřícnější vůči druhému, kdo se chová zodpovědněji …

Spor nemá řešení!

 • Spory nemají konkrétní výstup. Výsledkem sporu bývá často hádka, dlouhodobě narušený vztah, neklidná atmosféra.
 • Jak se říká: „Je nám dobře s těmi, kdo s námi souhlasí, ale rosteme s těmi, kteří s námi nesouhlasí!“
 • Neboli – konflikty jsou potřebné – zejména ty, které řeší problémy. Učí nás konkrétnosti, protože jedou podle linie: Co- kdo-kdy-kde-jak-proč-kolik-k čemu.

Cena kurzu

 • 6.950,- Kč + DPH / 1 účastník z jedné společnosti na jednom kurzu
 • Platba zálohovou fakturou před konáním kurzu nebo v hotovosti před zahájením kurzu.

Cena obsahuje

 • Přípravu a realizaci výuky
 • Podpůrné výukové materiály
 • Vydání osvědčení o absolvování kurzu
 • Stravování a pitný režim účastníků po dobu konání školení

Časový harmonogram

 • Trénink je koncipován jako jednodenní
 • Termín realizace není aktuálně stanoven, v případě zájmu nás, prosím, kontaktujte.