VEDENÍ PORAD A TIME MANAGEMENT

Cíl programu

 • Naučit účastníky stanovovat si cíle porad.
 • Naučit účastníky analyzovat jednotlivé role účastníků porad.
 • Poskytnout účastníkům možnost zamyslet se nad vlastním stylem práce ve vztahu k hospodaření s časem.
 • Naučit účastníky analyzovat své pracovní aktivity z hlediska efektivnosti (čas – důležitost).
 • Poskytnout účastníkům nástroje a postupy pro efektivní využívání času.
 • Optimalizovat u účastníků hospodaření s časem v profesionálních i osobních aktivitách.
 • Ukázat účastníkům cestu, jak efektivněji a výkonněji pracovat.

Obsah programu

Plánování porady – příprava (co, jak, proč)

 • Kdy svolávat, organizovat poradu.
 • Co může porada přinést účastníkovi.
 • Co může získat manažer, firma?

Příprava porady

 • Kdo bude zastávat jakou roli (roztřídění rolí – strategie plánování porady / meetingu – čeho a proč chci dosáhnout).
 • logistika – rozvržení porady (zasedací pořádek a jeho účel – využití pro zamýšlený výsledek porady – strategie).

Zásady vedení porady / meetingu

 • Role facilitátora – vedoucího porady (jazyk a komunikační dovednosti facilitátora ve spojitosti s požadovaným výstupem z porady).
 • Tipy pro práci s flipchartem.
 • Chování na poradě / meetingu.
 • Komunikační techniky, základy argumentace, otázky, naslouchání, empatie.
 • Čtení verbálních a neverbálních signálů.
 • Základní pravidla.
 • Výstup – závěry – další kroky.

Koncepty Time managementu a jejich rozdíly

 • Největší polykače času ve Vaší společnosti.
  • Analýza typického dne účastníka z hlediska času.
 • „Požírači času“, klasické znaky špatného řízení času.
 • Návyky a zlozvyky
  • Možnosti řízení času.
  • Paretovo pravidlo (80/20).
  • Matice plánování času (kvadranty I-IV).
 • Jak třídit konzumenty času.
 • Pravidla stanovování a organizování cílů (postup).
 • Plánování cílů.
 • Aktivita, reaktivita, proaktivita.
 • Principy IV. generace řízení času aneb WORK – LIFE – BALANCE.
 • Pozitivní myšlení.
 • Prevence a zvládání stresu.
 • Koláč pohody a stresu.
 • Příznaky stresu a syndromu vyhoření.
 • Aplikace Time managementu do každodenního rozvrhu účastníků – rozvojový úkol.

Formy a metody

 • Teoretický výklad.
 • Diskuse.
 • Analýza.
 • Rozvojový úkol.
 • Odpovědi lektora na dotazy účastníků.

Cena kurzu

 • 9.950,- Kč + DPH / 1 účastník z jedné společnosti na jednom kurzu
 • Platba zálohovou fakturou před konáním kurzu nebo v hotovosti před zahájením kurzu.

Cena obsahuje

 • Přípravu a realizaci výuky
 • Podpůrné výukové materiály
 • Vydání osvědčení o absolvování kurzu
 • Stravování a pitný režim účastníků po dobu konání školení

Časový harmonogram

 • 9:00 – 16:00h
 • Trénink je koncipován jako dvoudenní
 • Termín realizace není aktuálně stanoven, v případě zájmu nás, prosím, kontaktujte.