VYJEDNÁVEJTE EFEKTIVNĚ – TAKTIKOU KE STRATEGII

Hlavní myšlenka

Vyjednávejte tak, abyste získali skvělý výsledek, protistrana byla spokojena a chtěla s vámi obchodovat a komunikovat i dále.


Cíle vzdělávání

 • Nalézt efektivní způsoby komunikace s ohledem na danou situaci jednotlivce.
 • Procvičit s účastníky techniku zadávání úkolů a předávání informací a zvýšit úspěšnost předávání informací.
 • Naučit účastníky sdělovat nepopulární opatření a nepříjemné informace.
 • Naučit se zvládat konfliktní situace na pracovišti.
 • Získané techniky procvičit na příkladech z praxe Vaší společnosti a společností ostatních účastníků.

Obsah programu

 • Příprava a profesionální vedení obchodního jednání.
 • Typy vyjednávačů, vlastnosti dobrého vyjednávače.
 • Určení manévrovacího prostoru, možné zisky a ztráty (nutnost rekapitulace vyjednávacího rozpětí před obchodním jednáním – nejlepší a nejhorší možný dosažitelný výsledek).
 • Základní strategie a použitelné taktiky v obchodním vyjednávání (přehled technik).
 • Fáze obchodního vyjednávání, používání taktiky např.: zdání jiných nabídek, jednání po částech, zavádějící otázky, zvyšování požadavků …).
 • Nátlakové techniky v obchodním vyjednávání (poziční, psychologické, klamavé)
 • (přehled akcí a protiakcí v obchodním vyjednávání – na co být pozorný).
 • Argumentace a umění přesvědčit.
 • Případové studie, výukový film.
 • Trénink a okamžitá zpětná vazba.

Cena kurzu

 • 9.950,- Kč + DPH / 1 účastník z jedné společnosti na jednom kurzu
 • Platba zálohovou fakturou před konáním kurzu nebo v hotovosti před zahájením kurzu

Cena obsahuje

 • Přípravu a realizaci výuky
 • Podpůrné výukové materiály
 • Vydání osvědčení o absolvování kurzu
 • Stravování a pitný režim účastníků po dobu konání školení

Časový harmonogram

 • Trénink je koncipován jako dvoudenní
 • Termín realizace není aktuálně stanoven, v případě zájmu nás, prosím, kontaktujte.