EVALUACE EFEKTIVITY VZDĚLÁVÁNÍ

Anketní lístky

Po každém vzdělávacím programu obdrží účastníci anketní lístek, na kterém zhodnotí spokojenost s lektorem, obsahem vzdělávání, studijními materiály. Zhodnotí přínos kurzu a další své oblasti rozvoje. Používaný vzor anketního lístku vám můžeme na požádání zaslat nebo anketní lístek můžeme společně vytvořit popřípadě můžeme převzít váš firemní, který používáte a na který jsou vaši zaměstnanci zvyklí.

Zpětná vazba

Lektor bude poskytovat v průběhu vzdělávání individuální zpětnou vazbu účastníkům. Tato zpětná vazba je zaměřena na osobní rozvoj účastníků a může být:

  • cílená v souladu s identifikovanými potřebami rozvoje nebo
  • náhodná poskytována na základě spontánní situace.

V případě potřeby nebo zjištění důležitých informací o průběhu projektu, které jsou nutné komunikovat do firmy, poskytne zpětnou vazbu i zástupce dodavatele, např. projektový manažer.

Efektivní a mnohonásobná zpětná vazba výrazně zvyšuje návratnost prostředků vynaložených na projekt.

360° zpětná vazba

podporuje zaměstnance v jejich profesním rozvoji, bez ohledu na pracovní pozici, kterou vykonávají. Hodnocení pak mohou porovnat svou vlastní představu o sobě s pohledem okolí. Tato mnohočetná perspektiva zlepšuje povědomí zaměstnance o jeho silných stránkách či rozvojových potřebách a udává mu zcela konkrétní směr pro jeho další profesní rozvoj.