MENTORING PRO 21. STOLETÍ

Hlavní myšlenka

O mentoringu a koučování už bylo mnoho napsáno, ale stále panuje obecná představa, že mentor, je ten starší, který radí, který ví všechno lépe a ukazuje mladšímu kolegovi, co a jak to má dělat. A to je škoda, protože mentoring se může stát užitečnou a respektovanou součástí vzdělávaní a rozvoje.

Moderní mentoring je nedirektivní, individuální forma učení a osobního rozvoje jednotlivce. Je to metoda respektující. Důležitou roli hraje vztah mezi mentorem a mentorovaným. Mentoring má široké uplatnění v mnoha oborech lidské činnosti. My se zaměříme na využití mentoringu ve firemním a organizačním prostředí.


Na jaké otázky vám seminář odpoví

 • Co to je mentoring
 • Jak se liší se od koučování
 • Jaký je proces výběru mentorů?
 • Jaké jsou kompetence a dovednosti mentora
 • Jak se kompetence prokazují
 • Vzdělávání mentorů
 • Jak nastavit mentoringový program v organizaci
 • Účel a cíle mentoringového programu.
 • Jak měřit přínos mentoringu
 • Na co se musí organizace připravit
 • Příklady z praxe mentoringu v ČR a v zahraničí

Cena kurzu

 • 4.950,- Kč + DPH / 1 účastník z jedné společnosti na jednom kurzu
 • Platba zálohovou fakturou před konáním kurzu nebo v hotovosti před zahájením kurzu.

Cena obsahuje

 • Přípravu a realizaci výuky
 • Podpůrné výukové materiály
 • Vydání osvědčení o absolvování kurzu
 • Stravování a pitný režim účastníků po dobu konání školení

Časový harmonogram

 • 9:00 – 14:00h
 • Trénink je koncipován jako jednodenní
 • Termín realizace není aktuálně stanoven, v případě zájmu nás, prosím, kontaktujte.